Print

ELECTROPOMPE EPUV ; EPUV - D

sunt compatibile cu pompele ACV ; ACV-D.

Parametri :

DESTINAŢIE

Pompele EPUV ; EPUV-D vehiculează lichide încărcate cu suspensii neabrazive, sau puţin abrazive, atât solide cât şi fibroase (sfori, cârpe etc.) cu temperaturi până la 40C.

Varianta EPUV este destinată fucţionării în spaţii uscate (separat de lichidul vehiculat).

Varianta EPUV-D este destinată fucţionării înecate în lichidul vehiculat (numai capul de pompare şi tronsoanele intermediare).

Atenţie! - Este interzisă folosirea variantei EPUV înecate în lichidul vehiculat.

La cest tip de pompe se folosesc :

Pompele de tip EPUV ; EPUV-D echipează staţiile de pompare pentru vehicularea apelor menajere din clădiri, a apelor reziduale din gospodării şi instalaţiile industriale de neutralizare, epurare, limpezire şi evacuare.

De asemenea vehiculează lichide încărcate cu suspensii solide sau fibroase, cu conţinut mare de aer sau gaze, depuneri de mâl, noroaie ne abrazive sau puţin abrazive, rezultate din curăţarea bazinelor de sedimentare, ape cu dejecţii din combinatele zootehnice.